Przewodnik Rowerem po Roztoczu

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia na Rozotczu - Przewodnik Rowerem po Roztoczu

Przewodnik Rowerem po Roztoczu

Przewodnik Rowerem po Roztoczu

Wydarzenia na Roztoczu

Pod koniec grudnia 2015 r. został wydany nowatorski materiał promocyjny pt. "Rowerem po Roztoczu". Składa się ze 136 stronicowego przewodnika po trasach rowerowych 9 gmin i dziewięciu odrębnych map. Mapy wykonane są w tej samej skali, formacie i legendzie umożliwiając bezpośrednie nakładanie ich na siebie. Połączone w ten sposób arkusze, mogą utworzyć wielką mapę rowerową Roztocza o zasięgu terytorialnym sięgającym od Szczebrzeszyna po Cieszanów.

Prace nad materiałem rozpoczęła społeczna grupa inicjatywna, składająca się następujących osób: Robert Rabiega  - Sekretarz Gminy Józefów, Krzysztof Łagowski – Prezes Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu, Edward Słoniewski - Prezes Zarządu PTTK w Zamościu, Michał Basiński – Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze w Tomaszowie Lubelskim, Przemysław Łączkowski – przedstawiciel biznesu z terenu Gminy Zwierzyniec, Wojciech Sachajko – były pracownik Punktu Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie, Paweł Wład - wydawca wielu znanych map i przewodników po Roztoczu.

Pomysł stworzenia wspólnego materiału promującego Roztocze zaakceptowały władze samorządowe  9 gmin z Roztocza Środkowego i Południowego, które wzięły na siebie główny ciężar finansowy wydania:

  1. Zwierzyniec,
  2. Krasnobród,
  3. Józefów,
  4. Susiec,
  5. Narol,
  6. Bełżec,
  7. Lubycza Królewska ,
  8. Horyniec Zdrój,
  9. Cieszanów.

Wiele materiałów zakupili też prywatni przedsiębiorcy.

Trasy objechały i ich opisy sporządziły osoby zamieszkałe na Roztoczu, które znały teren. Zdjęcia i opisy obiektów oraz atrakcji w większości przygotowali przedstawiciele gmin. Korektę tekstów, brakujące  opisy i zdjęcia oraz skład i druk materiału wykonało Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład z Rzeszowa.  Przygotowanie koncepcji oraz treści trwało rok od września 2014 r. do października 2015 r.  Mimo długiego okresu powstał nowy nie występujący jeszcze na rynku materiał promujący nie poszczególną gminę, ale krainę jaką jest Roztocze.

Opisane trasy w większości wiodą po znanych szlakach turystycznych w tym po: Szlaku Rowerowym Polski Wschodniej Green Velo, Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza, Szlaku Rowerowym Ziemi Józefowskiej i wielu innych wyznakowanych w terenie, ale biegną też po drogach nie oznakowanych tworząc pętle, umożliwiające powrót do miejsca startu. Trasy te umożliwiają również przemieszczanie się po całym Roztoczu udostępniając turyście cały wachlarz jego atrakcji i obiektów.

Przewodniki można zakupić w punktach informacji turystycznej lub urzędach gmin i miast wyżej wymienionych. Niestety mapy dotyczące poszczególnych gmin można zakupić tylko w punktach lub gminach, których terenu mapa dotyczy. W przewodniki i mapy gminy Susiec zaopatrzyły się również obiekty z Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu (www.susiec.com.pl).

Koncepcę, treść merytoryczną i przydatność materiału ocenicie Państwo w najbliższym sezonie letnim 2016. Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres: it@susiec.pl.

W przypadku zaintersowania wydanie zostanie wznowione z gwarancją zakupu kompletów przewodnika i 9 map. Mamy też nadzieję na dołączenie innych gmin z terenu Roztocza do tego projektu.

[Galeria tutułowych okładek przewodnika i map]

Wygenerowano w sekund: 0.04 | 627,572 unikalne wizyty