Uroczystość Patriotyczno Religijna w Błudku

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia w Gminie Susiec - Uroczystość Patriotyczno Religijna w Błudku

Uroczystość Patriotyczno Religijna w Błudku

Uroczystość Patriotyczno Religijna w Błudku

Wydarzenia w Gminie Susiec

W dniu 17 maja odbyła się Uroczystość Patriotyczno Religijna w Błudku.

[GALERIA ZDJĘĆ]

fot. K. Łagowski, P. Najda

Patriotycznie na Błudku.

          17 maja na Błudku odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne w 70.rocznicę rozbicia obozu zagłady. W miejscu naznaczonym katorżniczą pracą, bólem i cierpieniem w  niedzielne przedpołudnie pojawili się kombatanci i weterani z różnych regionów Zamojszczyzny wraz z delegacjami pocztów sztandarowych, harcerze oraz mieszkańcy okolicznych wiosek, by wspólnie uczcić pamięć poległych tu żołnierzy AK. Hołd pomordowanym tu bohaterom swoją obecnością złożyli:

Senator  Jerzy Chruścikowski, Poseł na Sejm RP a jednocześnie prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, wiceprezes mjr Tadeusz Kopeć, sekretarz Zarządu Głównego AK Ryszard Dorf, Piotr Cymbała reprezentujący biuro Posła na Sejm RP Mariusza Grada, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Misztal, kier. Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu Przemysław Cieszkowski,   wicestarosta tomaszowski Jerzy Wereszczak, za-ca prezydenta miasta Zamość Andrzej Zastąpiło, wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki, sekretarz UG Tadeusz Suski, ppłk Grzegorz Pytlak oraz st. chor. Jacek Matuszewski z WOG Zamość, prezes ZKP i BWP RP Okręg Zamość Władysław Bednarczyk, prezes ZKP i BWP RP Koło Gminne Susiec Edward Trześniowski, prezes ZKP i BWP RP Koła Gminnego Józefów Wincenty Laszczak, prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Susiec mjr Bronisław Malec, prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Tyszowce Czesława Lesiuk, prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Ulhówek Adam Hytryniewicz, prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Stary Zamość Kazimierz Niedziela, prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Biłgoraj Teresa Kłosek, prezes ŚZŻAK Koło Rejonowe Tomaszów Lubelski Helena Mielniczek, prezes Związku  Piłsudczyków RP Oddział w Tomaszowie Lubelskim Stanisław Koper, prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju Bolesław Szymanik, podinsp. Andrzej Piwko – Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, sierżant sztabowy Agnieszka Gromek – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, dr Adam Kornat – z-ca dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Marian Biały Zieliński Andrzej Buczkowski Waldemar z Nadleśnictwa Józefów, Rafał Bodys kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, Tomasz Skroban – kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Suścu, Danuta Pakosik – prezes Spółdzielni Socjalnej „Arka” w Suścu, Szczepan Łasocha – komendant Gminnego Związku OSP RP w Suścu, dyrekcja ZSP w Suścu Janusz Kiecana i Andrzej Rojek, Barbara Osuchowska – dyrektor ZS w Majdanie Sopockim Pierwszym, Marta Świderek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łosińcu, phm.Anna Rojek – Komendant Hufca ZHP w Tomaszowie Lub i drużynowa 10.Drużyny Harcerskiej „TRAPERSKI  KRĄG”  z Suśca, Leszek Ważny – przewodniczący Rady Gminy Susiec, Władysława Długosz oraz Mirosława Kapuścińska – dyrektorki Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Gminy Susiec.

          Licznie zebranych mieszkańców oraz gości wraz z pocztami sztandarowymi serdecznie powitał wójt Zbigniew Naklicki, następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa Stanisław Misztal, który w swojej wypowiedzi nawiązał do dramatu dni sprzed siedemdziesięciu lat. Z historią rozbicia obozu NKWD wystąpił mjr Bronisław Malec, uczestnik tamtych wydarzeń. Jako ostatni głos zabrał sekretarz ZG AK Ryszard Dorf, który odczytał list prezesa ZG AK prof.dr hab. Leszka Żukowskiego skierowanego do weteranów i kombatantów oraz uczestników uroczystości, a następnie pogratulował mjr Bronisławowi Malcowi jego wielkiego czynu,  jakim jest to miejsce pamięci, które powstało staraniem majora Malca. Sekretarz ZG również na ręce wójta Zbigniewa Naklickiego złożył podziękowania za zorganizowanie uroczystości o tak szerokim zasięgu, o czym świadczą licznie zgromadzone tu poczty z różnych regionów Zamojszczyzny. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu 29.Drużyny Harcerskiej „Bursztynowy szlak” z Majdanu Sopockiego. Mszę św. odprawił ks. dr Krzysztof Śniosek – proboszcz parafii Majdan Sopocki. Podczas mszy panowała podniosła atmosfera, osnuta powagą i wspomnieniami o tych, którzy polegli, byśmy my teraz mogli spokojnie żyć w wolnym kraju.

          Po mszy został odczytany apel poległych przez st. chor. Jacka Matuszewskiego – dowódcę Batalionu Trzeciej  Brygady Zmechanizowanej WP w Zamościu, wspomaganego przez tomaszowskich strzelców i szwadron ułanów z Majdanu Górnego.

          Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem przez poszczególne delegacje. Wójt Gminy Zbigniew Naklicki podziękował wszystkim obecnym za przybycie na tę niedzielną uroczystość, jak i tym, którzy tę uroczystość przygotowali.

          Ważnym elementem tej uroczystości było nadanie odznaczeń „Zasłużony dla Związku AK” wręczane przez prezesa Sławomira Zawiślaka oraz wiceprezesa mjr Tadeusza Kopcia.

          Z kolei za pracę na rzecz organizacji kombatanckich został odznaczony poseł Sławomir Zawiślak przez prezesa Związku Piłsudczyków Stanisława Kopra. Otrzymane medale zarówno przez weteranów, jak i osoby cywilne, wspierających działalność organizacji kombatanckich, podniosły rangę niedzielnej uroczystości, której celem było jednoczyć ludzi wokół wartości patriotycznych i religijnych. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe oraz publiczność są dowodem na to, cel został osiągnięty.

tekst phm. Anna Rojek

Wygenerowano w sekund: 0.06 | 586,194 unikalne wizyty