Rekomendacja MPR na szlaku GREENVELO

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia w Gminie Susiec - Rekomendacja MPR na szlaku GREENVELO

Rekomendacja MPR na szlaku GREENVELO

Rekomendacja MPR na szlaku GREENVELO

Wydarzenia w Gminie Susiec

Zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego na stronie GREENVELO-Szlaku Rowerowego Polski Wschodniej (termin do 15 lipca 2015 r.).
Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego "Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo". Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami, oferującymi usługi noclegowe, gastronomiczne i dostęp do atrakcji turystycznych wzdłuż powstającego szlaku w sposób pozwalający na utworzenie nie istniejącej do tej pory w Polsce oferty turystycznej, dedykowanej turystom rowerowym. Utworzenie sieci MPR-ów (Miejsc Przyjaznych Rowerzystom) pozwoli na wzmocnienie sfery usług wzdłuż szlaku, znacząco zwiększając możliwość osiągnięcia założonych w działaniu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej" wskaźników rezultatu w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy i nowych miejsc usługowych w sektorze turystycznym.
Model współpracy przewiduje opracowanie systemu rekomendacji tych obiektów w drodze transparentnego konkursu, prowadzonego w oparciu o szczegółowy regulamin. Zainteresowane podmioty zadeklarują szereg działań na rzecz turystów rowerowych. Znacząco poszerzy to zakres i dostępność usług turystycznych na szlaku "Green Velo".


Zapraszamy do współpracy:

  • GESTORÓW OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,
  • ZARZĄDCÓW ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH,
  • CENTRA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ,
  • OPERATORÓW INNYCH OBIEKTÓW, MOGĄCYCH ŚWIADCZYĆ USŁUGI NA RZECZ TURYSTÓW ROWEROWYCH: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.


położonych w tzw. "korytarzu" szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.

Formularz na stronie:
http://greenvelo.pl/pl/aktualnosci/159,zaproszenie-do-udzialu-w-systemie-rekomendacji-miejsc-przyjaznych-rowerzystom-na-wschodnim-szlaku-rowerowym-green-velo.html

W załączeniu:

  1. Ogłoszenie o naborze do systemu rekomendacji MPR
  2. Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

Wygenerowano w sekund: 0.06 | 586,010 unikalne wizyty