Premie dla młodych rolników

Jesteś tutaj: Turystyka Susiec - Wydarzenia w Gminie Susiec - Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

Wydarzenia w Gminie Susiec

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór na premie dla młodych rolników


Od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

O premie może się starać osoba, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego
  • jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku
  • nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący
  • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć pod adresami:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/premie-dla-mlodych-rolnikow.html

Wygenerowano w sekund: 0.04 | 567,123 unikalne wizyty