CIOTUSZA STARA (50o29’N, 23o11’E)
- wieś założona została w 1591 roku przez Oleśnickich. Początkowo toczyli oni spór o wieś z Zamoyskimi, założycielami sąsiedniej Ciotuszy Nowej. W tym czasie we wsi istniała cerkiew pod wezwaniem Opieki Najświętszej Marii Panny. Później Ciotusza należała do Szeptyckich, od których w roku 1838 nabyli ją Zamojscy i włączyli do Ordynacji Zamojskiej. W czasie powstania styczniowego w 1863 roku koło Ciotuszy miała miejsce potyczka oddziału Karola Świdzińskiego z wojskiem carskim. W lutym 1943 roku wieś została spacyfikowana, w lipcu 1943 roku ludność wysiedlono. Na ich miejsce osadzono kolonistów ukraińskich.