MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY (50o28’N, 23o10’E)

- wieś Majdan Sopocki dzieli się na dwie części – Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi, położone po przeciwnych stronach doliny Sopotu. Wieś założona została przez drwali w 1674 roku w malowniczej dolinie rzeki Sopot. Od początku swego istnienia należała ona do Ordynacji Zamojskiej, od której dzierżawił ją gdański kupiec Wilhelm Jan Braun. Prawdopodobnie już wtedy istniała tu cerkiew. W 1774 roku zbudowano nową cerkiew drewnianą. Inne dokumenty wymieniają wieś pod nazwą Sopot w 1664 roku, kiedy należała ona, prawdopodobnie jako dzierżawa od Ordynacji Zamojskiej, do niejakiego Jagiełowicza. W tym czasie przyjmował u siebie Bazylego Rumowicza (1620 – 1672), zamojskiego lekarza, prawnika i rektora Akademii Zamojskiej oraz autorem Efemeros, czyli diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656 – 1672.

W październiku 1942 roku Niemcy w ramach represji za pomoc udzieloną partyzantom dokonali pacyfikacji wsi. Rozstrzelali wtedy 8 mieszkańców. W lipcu 1943 roku wieś została wysiedlona. Część mieszkańców zdążyła uciec i schronić się w lesie. Na miejsce wysiedlonych osadzono ludność ukraińską. Niedaleko wsi, na rzece Sopot, zbudowano zalew, zajmujący ponad 16 ha powierzchni i otoczony przez sosnowe lasy. Na jego części wydzielono kąpielisko, zbudowano molo i urządzono plażę.

Sopot

- rzeka, prawy dopływ rzeki Tanew o długości około 23 km i powierzchni zlewni 122,6 km2. Wypływa ze źródeł w okolicy wsi Husiny na Roztoczu Tomaszowskim. Rzeka płynie początkowo szeroką, wyścieloną piaskami doliną. W Majdanie Sopockim utworzono zbiornik spełniający funkcję rekreacyjną. W okolicy Hamerni rzeka wpływa w strefę krawędziową Roztocza. Dolina staje się wąska, głęboko wcięta w skały podłoża. Koryto przegradzają niewysokie progi skalne, na których powstały się małe wodospady nazywane szumami (szypotami). Utworzono tu rezerwat krajobrazowo-leśny „Czartowe Pole”.

 

Zalew wodny

Dla osób pragnących wypoczynku nad wodą udostępniony jest zalew o powierzchni 16 ha, gdzie można kąpać się, plażować oraz korzystać ze sprzętów pływających. Położony jest na rzece Sopot, wśród rozległych lasów sosnowych. Turyści mogą tu wypoczywać nad wodą, uprawiać sporty wodne (istnieje możliwość wynajęcia kajaków, rowerków wodnych) oraz wędkować. Przy zalewie znajduje się piaskowa plaża z punktem ratowniczym, a także wiele urokliwych zakątków i ścieżek idealnych na spacery. Dużym zainteresowaniem cieszy się również pływanie na tzw. bananie organizowane przez ratowników.