WÓLKA ŁOSINIECKA

- wieś położona we wschodniej części gminy Susiec, nad rz. Potok Łosiniecki, w obrębie Roztocza.

Miejscowość założył ordynat Tomasz Zamoyski w latach 1605-1609 i weszła w skład Ordynacji Zamojskiej. Osadźcą wsi był Leśniewski, sługa Jana Zamoyskiego (A. Tarnawski 1935, S. 329).

Według rejestru podymnego w 1630 roku Wólka Łosiniecka liczyła 66 domów (A. Janeczek 1993, S. 163).

W 1783 roku wieś należała do ordynackiego klucza tomaszowskiego. W 1792 roku był we wsi browar i dworek arendarski (M. Stworzyński 1834, przyp. 142),

natomiast inwentarz z 1800 roku wymienia tu 2 folwarki, 9 młynów, austerię, cegielnię i karczmę (R. Orłowski 1963, S. 34).

Według spisu z 1827 roku Wólka Łosiniecka należała do powiatu tomaszowskiego i parafii Tomaszów. Liczyła wówczas 73 domy i 436 mieszkańców (Tabela …., t. II, S. 284).

Pod koniec XIX wieku było 45 domów i 397 mieszkańców oraz 658 mórg ziemi. Do tej wsi należał folwark ordynacki o nazwie Swidy, do którego należało 8 domów, młyn i 421 mórg ziemi (SGKP, wypis, S. 220).

Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 54 domy i 346 mieszkańców, w tym 93 Ukraińców (Skorowidz …., t. IV, S. 108).