• Krasnobrodzki Park Krajobrazowy

  Położony jest na obszarze najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego przekraczających 350 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem jest Wapielnia koło Ulowa – 385m n.p.m. Park utworzony został w 1988 roku o powierzchni 9390 ha.

  Więcej
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

  Położony jest na terenie Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Utworzony został w 1988r. na powierzchni ok. 29 tyś. ha. Park reprezentuje nizinny typ krajobrazu.

  Więcej
 • Rezerwat Czartowe Pole

  Rezerwat utworzono w 1958 roku na powierzchni ok. 80,5 ha. Nazwa rezerwatu powstała od legendy głoszącej, że kiedyś „jeno czarci tam hasali”

  Więcej
 • Rezerwat Jalinka

  Rezerwat „Jalinka” o pow. 3,80 ha, położony w miejscowości Siedliska w kompleksie leśnym przylegającym do granicy Państwa. Chroni naturalne grądy z udziałem jodły, runo oraz skamieniałe drzewa – leśna ostoja genowa.

  Więcej
 • Rezerwat Las Bukowy

  Utworzony został w 1998 roku o powierzchni ok. 86 ha. Chroni on zespół lasów bukowych z licznymi gatunkami górskimi.

  Więcej
 • Rezerwat Minokąt

  Rezerwat chroni las jodłowo-bukowy z pomnikowymi egzemplarzami jodły (o wys. 35-45 m. i obwodzie 3,3-3,6m.) oraz runo buczyny karpackiej.

  Więcej
 • Rezerwat nad Tanwią

  Powstał w 1958 roku o powierzchni ok. 41 ha. Leży on na terenie gminy Susiec. Rezerwat chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu Tanwi w miejscowości Rebizanty na odcinku 400 m znajduje się 24 progi zwane „szumami”

  Więcej
 • Rezerwat Nowiny

  Utworzony został w 1990 roku, o powierzchni ok. 3,80 ha. Położony jest na terenie gminy Susiec. Utworzony został w celu ochrony roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagienek. Na niewielkim areale znajduje się wiele małych oczek wodnych otoczonych torfowiskiem.

  Więcej
 • Rezerwat Szum

  Położony pomiędzy Góreckiem Starym a Góreckiem Kościelnym– utworzony w 1958r., chroni malowniczą dolinę rzeki Szum i znajdujące się tu liczne małe wodospady, zwane praczkami.

  Więcej
 • Rezerwat Zarośle

  Utworzony w 1998r. o pow. 64,02 ha. Chroni cenne w większości naturalnego pochodzenia lasy bukowo-jodłowe (pojedyńcze okazy do 130 lat). Występuje tam wiele chronionych i rzadkich roślin jak: turówka leśna, widłak wroniec i jałowcowaty oraz bezzieleniowy storczyk.

  Więcej
 • Rezerwat św. Rocha

  Utworzony w 1983r., o pow. 202,60 ha, chroni drzewostan bukowo-jodłowy. Występują tu pomnikowe okazy jodły liczące około 250 lat. W uroczysku kapliczka św. Rocha z 1935r. (pierwotna z XVII w.) i cudowne źródełko.

  Więcej
 • Rezerwat „Debry”

  Położony między Hutkami a Bondyrzem – utworzony został w 1983r. o pow. 179,31 ha, w celu ochrony starodrzewu bukowo-jodłowego z wieloma gatunkami roślin górskich w runie. Ciekawostką są liczne wąwozy w kształcie litery V. Zobaczyć tam możemy wiele gatunków roślin górskich m.in. wilczomlecz migdałolistny, narecznica górska, przetacznik górski, paprotnik kolczasty.

  Więcej
 • Roztoczański Park Narodowy

  Leży na Roztoczu Środkowym. Obejmuje swoimi granicami najcenniejsze wartości przyrodnicze tego regionu. Utworzony został w 1974 roku. Jego powierzchnia wynosi ok. 8,5 tyś. ha, z czego lasy zajmują ok. 95%.

  Więcej