MAZIŁY (50o24’N, 23o20E)

- wieś założona została w początkach XVII wieku przez ordynata Tomasza Zamoyskiego. Na pewien czas wieś znalazła się w rękach probostwa tomaszowskiego. Ordynat Klemens Zamoyski po procesach sądowych odzyskał ją w 1781 roku.

Pierwsza wzmianka o istniejącej tu cerkwi pochodzi z 1696 roku. W XVIII wieku była tu pasieka i karczma oraz drewniana cerkiew parafialna pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Cerkiew przestała istnieć na przełomie XVIII i XIX wieku.

We wrześniu 1939 roku w okolicy walczyła z Niemcami Grupa Operacyjna generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza. W czasie walk zginął tu dowódca grupy fortecznej pułkownik W. Klaczyński (1887 – 1939).