20 sierpnia odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Ciotuszy Starej

20 sierpnia 2017 przy remizo świetlicy OSP w Ciotuszy Starej odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne.

[GALERIA ZDJĘĆ] fot. Piotr Najda i Krzysztof Łagowski

Obchody rozpoczęły się przemarszem korowodu na plac dożynkowy.

Następnie odprawiona  została Msza Św., po której odbyła się część oficjalna z  wystąpieniem Wójta Gminy Susiec i zaproszonych gości.

W części artystycznej wystąpiły zespoły śpiewacze z terenu gminy Susiec, mieszkańcy z Ciotuszy, Orkiestra Dęta z Łosińca, Zespół artystyczny „Harmonia” z Tomaszowa Lubelskiego, Kapela Zwierzyniecka.

W trakcie uroczystości komisje rozstrzygnęły konkurs na wystawy przy posesjach oraz konkurs na wieniec dożynkowy.

Dodatkowo Dożynki były okazją do przeprowadzenia konferencji na temat trwających prac związanych z opracowaniem przez Gminę Susiec Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Przez cały czas trwania imprezy funkcjonował punkt informacyjny, w którym członkowie zespołu d/s rewitalizacji udzielali informacji i przyjmowali opinie na temat LPR Gminy Susiec. Mieszkańcy  wyrażali swoje sugestie na temat sytuacji w gminie.  Wszyscy uczestnicy konsultacji zostali poczęstowani smakołykami serwowanymi w punkcie informacyjnym.

Dodatkową atrakcją były: stoiska z potrawami regionalnymi, z wyrobami rękodzielniczymi i wesołe miasteczko.

W uroczystości wzięła również Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie, której przedstawiciele udzielali informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania. Stowarzyszenie zorganizowało również konkurs z nagrodami.

O godz. 20:00 – odbył się koncert zespołu TEX, po którym wystąpił zespół "Vykrutasy"  z Ukrainy.

Niestety ze względu na deszcz i bezpieczeństwo występujących nie wystąpił zapowiadany zespół PRYZMAT. Impreza została zakończona ok. godz. 21:30.

Mimo zapowiadanych przez meteorologów bardzo złych prognoz pogodowych, do godzin wieczornych nie padał deszcz. Dziękujemy organizotorom, mieszkańcom i wszystkim osobom, które zaangażowały się w to atrakcyjne lecz  niełatwe do wykonania przesięwzięcie.

Impreza przyciągnęła rzesze uczestników i ponownie zintegrowała środowisko przy wspólnej pracy i świętowaniu.

Szczegółowy przebieg dożynek i wyniki konkursu na stronie http://gok.susiec.pl/news.php?readmore=530