Koło Gospodyń Wiejskich  w Suścu „Tanewa, informuję że, wydało album „Gmina Susiec”  w ramach zadania pn.  „Album promujący kulturę i walory przyrodnicze Gminy Susiec”.

Koło Gospodyń Wiejskich  w Suścu „Tanewa, informuje że, wydało album „Gmina Susiec”  w ramach zadania pn.  „Album promujący kulturę i walory przyrodnicze Gminy Susiec”.


Zadanie zostało wykonane w ramach  „Europejskiego Funduszu Rolnegona Rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich:  Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramachpoddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt został  dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w Tomaszowie Lub.

Jego elektroniczną wersję można obejrzeć na stronach:

  1. Gminy Susiec o adresie www.turystyka.susiec.pl pod linkiem
    http://www.turystyka.susiec.pl/files/album_gmina_susiec_2023.pdf
  2. oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu www.goksusiec.pl pod linkiem https://goksusiec.pl/infusions/downloads/files/album_susiec_2023-skompresowany.pdf

Zapraszamy do oglądania.