10 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyły się uroczystości  poświęcone współpracy transgranicznej samorządów z terenu Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego z Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział goście z Ukrainy:  Mykola Pasko - Przewodniczący Sokalskiej Rejonowej Rady, Irina Zadolinna -  Z-ca Przewodniczącego Sokalskiej Rejonowej Administracji Państwowej, Wójtowie gmin Rejonu Sokalskiego, Wiktor Prytulko- Dyrektor Asocjacji Rad Sokalszczyzny, zespół Dżerelce z Ukrainy. 

[FOTOGALERIA] fot. K Łagowski

Gospodarzem spotkania był: Zbigniew Naklicki - Wójt Gminy Susiec , który przywitał gości z Ukrainy oraz Jerzego Wereszczaka - Wicestarostę i  Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Miast i Gmin powiatu Tomaszowskiego oraz delegację z powiatu Zamojskiego i obecnych zebranych. W krótkich słowach podkreślił znaczenie trwającej od ponad 5 lat współpracy obu narodów.
Gminę Susiec reprezentowali ponadto: Leszek Ważny - Przewodniczący Rady Gminy Susiec, Tadeusz Suski- Sekretarz Gminy Susiec, Joanna Kowalczuk - dyrektor GOK w Suścu.
Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy Józef Marynicz - Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji przedstawił dotychczasową współpracę Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego oraz plany na następne lata.
Następnie Mykola Pasko i Jerzy Wereszczak podziękowali obecnym samorządowcom za owocną współpracę i wręczyli dyplomy Wójtom z gmin Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego za dotychczasową owocną współpracę.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do miejscowości Łasochy na ,,Gminne Święto Pieczonego ziemniaka”.