W dniu 13 października 2017 r. w Gminny Ośrodku Kultury w Suścu odbyła się uroczystość poświęcona obchodom Dnia Edukacji Narodowej.

[FOTOGALERIA] fot. P. Najda

Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki. Przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość, a w szczególności zaproszonych gości w osobach:

 • Tadeusza Suskiego - Członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Sekretarza Gminy Susiec
 • Leszka Ważnego - Przewodniczącego Rady Gminy Susiec
 • Urszulę Bartoszek - Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Promocji i Turystyki w Radzie Gminy Susiec
 • Księży z parafii Gminy Susiec: ks. Andrzeja Niedużaka,  ks. Krzysztofa Śnioska, ks. Zenona Górę, ks. Piotra Grzechnika i ks. Waldemara Szczepaniuka
 • Jana Skrobana - Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suścu
 • Prezesów Stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne
 • Dyrektorów szkół
 • Pracowników Urzędu Gminy nadzorujących szkoły
 • Nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych oraz  wszystkich pracowników szkół.

W swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom, za codzienną pracę i trud wkładany w wychowanie młodych pokoleń. Przedstawił rolę i misję jaka pełnią w społeczeństwie. Jako przedstawiciel organu prowadzące wyszczególnił dotychczasowe działania w sferze remontów i inwestycji szkół oraz zapewnił o dalszych staraniach zmierzających do poprawy warunków pracy i nauki. Szczególne podziękowania złożył  księżom za wychowywanie młodzieży w duchu wiary. Podkreślił też ogromna rolę pracowników szkół nie biorących bezpośredniego udziału w procesie dydaktycznym, utrzymujących i zapewniających dobre warunki dzieciom, młodzieży i nauczycielom.

Po wystąpieniu Wójta  głos zabrał Przewodniczący ZNP O/w Suścu Jan Skroban, który zapoznał nauczycieli z przygotowywanymi zmianami w Karcie Nauczyciela. Pożyczył wszystkim zebranym pomyślności i wytrwałości w czasach reformy oświaty.

W kolejnym wystąpieniu Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Susiec Urszula Bartoszek jako radna i nauczyciel przedstawiła bardzo dobre stosunki reprezentantów szkół z Wójtem Gminy i Radą Gminy. Złożyła obu stronom podziękowania za merytoryczną i prowadzoną w dobrej atmosferze współpracę.

W dalszej części Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Tadeusz Suski w imieniu Starosty Powiatu Tomaszowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył pracownikom szkół serdeczne życzenia i podziękowania za ciężką pracę, życzył im zdrowia, zadowolenia z kontaktu z młodzieżą i satysfakcji z osiąganych sukcesów.

Po okolicznościowych wystąpieniach, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu przedstawiły przygotowaną część artystyczną. Wzruszenia nie kryli zebrani na sali, otrzymujący białe róże wręczane przez młodzież, nawiązujące do wystroju sali oraz panującego wzniosłego nastroju jaki wywołała część artystyczna.

W podzięce otrzymali ogromne brawa i słodycze z rąk Wójta Gminy.

Po części artystycznej zostały wręczone nagrody za osiągniecia wychowawczo-dydaktyczne dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkół.

Nagrody kolejno wręczali i otrzymywali:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Grabowicy, nagrody wręczyła Dyrektor – Urszula Szymańska następującym osobom:

 • Monika Marek,
 • Anna Rogowska
 • Małgorzata Płońska

 2. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, nagrody wręczyła Dyrektor – Marta Świderek następującym osobom:

 • Hałasa Renata
 • Maciejko Urszula
 • Ks. Zenon Góra
 • Hałasa Piotr

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łuszczaczu, nagrody wręczyła Dyrektor – Teresa Puchacz następującym osobom:

 • Monika Hałasa
 • Teresa Hołyś
 • Teresa Kostrubiec
 • Agata Drążek
 • Ewelina Ważna
 • Agnieszka Żuk

 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w  Majdanie Sopockim, nagrody wręczyła Dyrektor - Teresa Hałasa następującym osobom:

 • Miszczak Leokadia
 • Osuchowski Wacław
 • Śniosek Krzysztof
 • Bodys- Koper Katarzyna
 • Łasocha Renata

5. Zespół Szkół Publicznych w Suścu, nagrodę wręczył Dyrektor - Janusza Kiecana następującym osobom:

 • Edyta Nieścior
 • Elżbieta Litkowiec
 • Irena Skroban
 • Maria Mielniczek
 • Małgorzata Borowicz
 • Andrzej Rojek

Po nagrodach dyrektorów wręczono nagrody organów prowadzących szkoły niepubliczne, tj  stowarzyszeń:

6. Prezes Stowarzyszenia  "BĄDŹMY RAZEM"  w Grabowicy Mariola Zub wręczyła nagrodę Pani Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabowicy-

 • Pani Urszuli Szymańskiej.

7. Prezes Stowarzyszenia  "ZAWSZE RAZEM"  w Łuszczaczu Agnieszka Żuk wręczyła nagrody:

 • Pani Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszcaczu – Teresie Puchacz
 • Pani Magdalenie Zimońskiej
 • Pani Małgorzacie Mikuła

Po aktach związanych z nagradzaniem nauczycieli przez dyrektorów szkól i prezesów stowarzyszeń prowadzących szkoły niepubliczne, na scenę zostali zaproszeni nauczyciele, którzy w  ostatnim czasie zakończyli swą długoletnią pracę zawodową i przeszli na zasłużoną emeryturę w osobach:

 • Pani Leokadia Miszczak - nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym, za której rozbudowano szkołę,
 • Pani Henryka Rebizant – nauczyciel w Zespole Szkól Publicznych w Suścu z długoletnim stażem nauczania wczesnoszkolnego,
 • Wacław Osuchowski - długoletni Dyrektor Szkoły Podstawowej a następnie Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Majdanie Sopockim Pierwszym.

Zwracając się do zaproszonych na scenę nauczycieli Wójt Gminy Susiec stwierdził, że są  fundamentem dzisiejszej edukacji, pokoleniem, które dawało młodzieży wykształcenie i uczyło postawy obywatelskiej. W podziękowaniu otrzymali oni okolicznościowe upominki w postaci drewnianych grawerowanych dyplomów.

Po podziękowaniach dla odchodzących na zasłużony odpoczynek nauczycieli w kulminacyjnej części uroczystości na scenę zaproszono nauczycieli nagrodzonych nagrodą Wójta Gminy Susiec:

 • Panią Teresę Hałasa – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym
 • Panią Barbarą Jarczak – nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Suścu
 • Panią Marię Krawiec - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu
 • Pana Janusza Kiecanę – Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suścu.

 

Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Susiec, Przewodniczący Rady Gminy Susiec,  Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Promocji i Turystyki Rady Gminy Susiec.

Za otrzymane nagrody w imieniu wszystkich wyróżnionych podziękowała Pani Teresa Hałasa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Sopockim.

Na tym zakończono oficjalną część uroczystości z okazji  Dnia Edukacji Narodowej.