Zapraszamy na obszerną fotorealcję z Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.

 

 

 

Dnia 23 czerwca 2024 r. na obiekcie Gminnego Ośrodek Sportu i Rekreacji odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

Do rywalizacji stanęło 10 jednostek OSP z terenu Gminy Susiec. Strażacy rywalizowali w trzech konkurencjach takich jak: musztra, bieg sztafetowy oraz ćwiczenia bojowe.

W składzie komisji sędziowskiej znalazły się następujące osoby: bryg. w stanie spoczynku Andrzej Sykuła  jako Sędzia Główny Zawodów, a także Członkowie Zespołu Sędziowskiego: dh Piotr Hałasa, dh Tomasz Machalski, dh Paweł Fronc oraz dh Tomasz Pilipiec.

Na podium znaleźli się kolejno:

I miejsce OSP Majdan Sopocki - 110,01 pkt.,

II miejsce OSP Grabowica – 114,37 pkt.,

III miejsce OSP Łuszczacz – 118,79 pkt.

Drużyny te nagrodzono pucharami. Każdą z jednostek uhonorowano także bonifikatą finansową w postaci bonu pieniężnego oraz pamiątkową statuetką.

Pozostałe drużyny zakończyły rywalizację w następującej kolejności:

OSP Oseredek – 122,26 pkt.,

OSP Susiec - 123,01 pkt.,

OSP Łosiniec I – 123,25 pkt.,

OSP Ciotusza Nowa – 123,29 pkt.,

OSP Rybnica – 128,37 pkt.,

OSP Kunki 132,54 pkt.,

OSP Nowiny – 134,68 pkt.  

 

Jednostka OSP Susiec została dodatkowo wyróżniona za najlepiej przeprowadzoną musztrę, której nie wliczano do punktacji ogólnej.

Dziękujemy mieszkańcom gminy oraz wszystkim przybyłym na stadion w Suścu za wspólne kibicowanie naszym strażakom ochotnikom. Podziękowania kierujemy także do gości - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie Lubelskim - dh Andrzeja Adamka, Radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego - Tadeusza Suskiego, Sekretarza Gminy Susiec – Tomasza Skrobana, Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju – Dariusza Gęborysa, za ich udział w tym ważnym dla gminy wydarzeniu.

Szczególne podziękowania za organizację całego przedsięwzięcia należą się także dla Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Suścu - Piotra Korkosza i Komendanta Gminnego Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP
w Suścu - Szczepana Łasochy.

fot. Grzegorz Kozyra