Miejsce:  obiekt GOSiR przy ul. Spółdzielczej w Suścu

Termin: 23.06.2024 r., godzina 15:00

Serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania strażakom ochotnikom podczas gminnych zawodów sporotowo pożarniczych, które odbędą się w dniu 23.06.2024 r. na obiekcie Gmminnego Ośrdka Sportu i Rekreacja w Suścu przy ul. Spółdzielczej 5 w Suścu.