Gminny Dzień Dziecka 2017 w Mjdanie Sopockim Pierwszym

W dniu 1 czerwca 2017r. na boisku sportowym Zespołu Szkół Publicznych w Majdanie Sopockim Pierwszym odbył się Gminny Dzień Dziecka.

[GALERIA] fot K. Łagowski

Impreza została zorganizowana z inicjatywy Wójta Gminy Susiec Zbigniewa Naklickiego. Gospodarzem był Zespół Szkół Publicznych w Majdanie Sopockim, a w organizację włączyły się Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, oraz pozostałe szkoły publiczne i niepubliczne z terenu gminy Susiec.

Gminny Dzień Dziecka otworzył Tadeusz Suski - Sekretarz Gminy Susiec, który w imieniu własnym jak i w imieniu Wójta Gminy pożyczył wszystkim uczestnikom dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. Dyrektor ZSP w Majdanie Sopockim Pierwszym - Teresa Hałasa, w krótkim wystąpieniu podziękowała Wójtowi Gminy za pomoc i wsparcie w organizacji imprezy.  Następnie przedstawiono program zawodów i harmonogram towarzyszących imprezie atrakcji.

W imprezie udział wzięło ok. 400 dzieci ze wszystkich szkół, z tego ok. 200 rywalizowało w zorganizowanych z tej okazji zawodach sportowych.

Uczniowie rywalizowali w zawodach biegowych, w 8 kategoriach wiekowych. Rozegrano również mecz piłki nożnej pomiędzy Gimnazjum ZS w Majdanie Sop. Pierwszym i Gimnzjum z ZSP w Suścu. Mecz po zaciętej walce i zmiennym prowadzeniu zakończył się remisem 4:4.

W konkurencjach biegowych pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zajęły kolejno dzieci i młodzież:

100 metrów w kategorii dziewczynek z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych
1. Kulas Aleksandra- SP Łosiniec
2. Luchowska Zuzanna- SP Łosiniec
3. Rębisz Julia- NSP Łuszczacz

200 metrów w kategorii chłopców z oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych
1. Ciećko Karol- SP Łosiniec
2. Portka Bartłomiej- NSP Łuszczacz
3. Wrześniowski Szymon- SP Łosiniec

200 metrów w kategorii dziewczynek z klas drugich i trzecich szkół podstawowych
1. Kołodziejczyk Wiktoria- SP Majdan Sopocki Pierwszy
2. Portka Marlena- NSP Łuszczacz
3. Żurawska Anastazja- NSP Łuszczacz; Jarszak Nikola- SP Majdan Sopocki Pierwszy

400 metrów w kategorii chłopców z klas drugich i trzecich szkół podstawowych
1. Gałan Łukasz- SP Susiec
2. Gałan Kamil- SP Susiec
3. Głuszek Przemysław- NSP Grabowica

600    metrów w kategorii dziewcząt z klas IV- VI szkół podstawowych
1. Jakubska Weronika- SP Susiec
2. Wojtkielewicz Martina- SP Majdan Sopocki Pierwszy
3. Bondyra Karolina- SP Majdan Sopocki Pierwszy

800 metrów w kategorii chłopców z klas IV- VI szkół podstawowych
1. Caryk Dawid- NSP Grabowica
2. Buczek Jonatan- SP Majdan Sopocki Pierwszy
3. Makochon Michał- SP Majdan Sopocki Pierwszy

1000 metrów w kategorii dziewcząt z klas I- III     GIMNAZJUM
1. Mazur Paulina- GIM Majdan Sopocki Pierwszy
2. Kołodziejczyk Monika- GIM Majdan Sopocki Pierwszy
3. Bondyra Sylwia- GIM Susiec

1200 metrów w kategorii chłopców z klas I- III     GIMNAZJUM
1. Pyda Jakub- GIM Susiec
2. Mazurek Wojciech- GIM Majdan Sopocki Pierwszy
3. Caryk Sebastian- GIM Susiec

Mecz piłki nożnej po zaciętej walce i zminnym prowadzeniu zakończył się remisem 4:4

W uroczystości udział wzięli: włodarze Gminy Susiec, dyrektorzy szkół z terenu gminy Susiec, księża z Suśca i Majdanu Sopockiego, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkół oraz wielu rodziców, którzy wspierali nauczycieli w opiece nad najmłodszymi.

Imprezę wzbogacili: animatorzy zabaw dla dzieci, przedstawiciele straży granicznej z psem tropiącym, Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego, strażacy z OSP w Majdanie Sopockim oraz pokaz uzbrojenia z czasów II Wojny Światowej.

Na zakończenie zawodów odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców z udziałem Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia Kultury i Turystyki Rady Gminy oraz dyrektorów szkół. Okolicznościowe  medale otrzymali również wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach bez względu na zajęte miejsce.

Najmłodsi przez cały czas imprezy korzystali z zabawy z animatorami, którą przez chwilę urozmaicili strażacy. Niestety w przeciąganiu liny 4 strażaków  nie dało rady  80 dzieciom i konkurencję przegrali.

Ogromne zainteresowanie wzbudził występ przedstawicieli straży granicznej z psem tropiącym oraz pokaz Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego. Wśród zawodników pokazu było kilkoro uczniów ZS w Majdanie Sop.

Na zakończenie impreza przeniosła się przed szkołę, gdzie odbyły się występy artystyczne. Pierwszym z nich był pokaz taneczny dzieci z klasy I. Sensację wzbudził występ rodziców dzieci 5-letnich w sztuce Juliana Tuwima ,,Rzepka”. W trzecim punkcie występów dziewczęta z III kl. gimnazjum przedstawiły ciekawy układ taneczny w przepięknych hiszpańskich strojach. Wszystkie występy nagrodzono gromkimi brawami.

Wystąpienie Pani Dyrektor ZS w Majdanie Sopockim Pierwszym było ostatnim punktem imprezy. Dziękując wszystkim podkreśliła, że bez zaangażowania wielu nauczycieli i rodziców nie byłoby możliwe zorganizowanie tak dużego i ze względu na udział dzieci, odpowiedzialnego przedsięwzięcia.

Wydaje się, że impreza była doskonałą lekcją współdziałania uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej. Okazuje się, że przy dobrej organizacji przeszkodą nie są odległości, dowożenie, wyżywienie ani inne z podobnych czynników.

Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Wójta za inicjatywę i wsparcie, a pogodzie za to, że lepszą być nie mogła.