Grzybobranie z warsztatami kulinarnymi "Cztery Pory Roku"

"Grzybobranie z warsztatami kulinarnymi"

W piątek 13 września 2019 r. zostanie zorganizowane "Grzybobranie z warsztatami kulinarnymi" w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - pn. Cztery Pory Roku na Roztoczu”
Miejsce zbiórki – Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, godz. 11:00.

W programie:

  • Wyjście do lasu roztoczańskiego z przewodnikiem - grzybobranie,
  • prelekcja przewodnika - przedstawiciela Nadleśnictwa Józefów na temat rodzajów grzybów oraz ich roli w zachowaniu równowagi w leśnym ekosystemie.
  • warsztaty kulinarne w plenerze,
  • degustacja.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod opieką rodzica lub opiekuna. Zgłoszenia należy składać pod nr tel. 881 200 774, 730 006 221,  do dnia 11.09.2019 r. Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku złej pogody.

Zadanie pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze -pn. Cztery pory roku na Roztoczu” realizowane jest przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Grabowica w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADDER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120,  dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.