I Lubelskie Forum Turystyki

I Lubelskie Forum Turystyki

W dniu 22.10.2019 r. odbyło się  I Lubelskim Forum Turystyki, które zostało zorganizowane przez  Centrum Konferencyjne w Lublinie. Forum poświęcone było podsumowaniu sezonu turystycznego 2019 oraz analizie rozwoju turystyki w województwie lubelskim na tle Polski i innych krajów Europy.
Uroczystego otwarcia dokonał Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego.

Tematyka wystąpień obejmowała:

  • Aktualne uwarunkowania rozwoju turystyki - Anna Krupka Sekretarz  Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
  • Nowoczesne formy promocji w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej - Jacek Janowski Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT,
  • Markowe produkty turystyczne w województwie lubelskim - Paweł Wójcik Prezes LROT i Dorota Lachowska - Dyrektor Biura Zarządu LROT,
  • Jak budować komunikację marketingową skierowaną do kobiet? - Barbara Stawarz-Garcia CEO Happy Content,
  • Innowacyjność rynku turystycznego przykłady dobrych praktyk - dr hab. Magdalena Kachniewska profesor w Katedrze Turystyki SGH,
  • Trend zdrowego stylu życia  a budowanie marki agroturystycznej. Slow life - slow food - slow travel - dr hab. Elżbieta Biernat profesor w Katedrze Turystyki SGH,
  • Jesteśmy pasjonatami i chcemy na swojej pasji zarabiać - Marcin Piotrowski Dyrektor Festiwalu Folkowisko w Gorajcu,
  • Lubelskie Obserwatorium Turystyczne badania ruchu turystycznego w regionie 2018/2019 - Bartosz Olcha Senior Project Manager w Biostat Sp. z o.o.,
  • Carawaning jako sposób na podróżowanie i życie. Czy są możliwości rozwoju tej formy turystyki w regionie lubelskim - Sebastian Klauz Redaktor Naczelny czasopisma Polski Carawaning,
  • Panel dyskusyjny „Współpraca między podmiotami turystycznymi przy tworzeniu wspólnej oferty” z udziałem  przedstawicieli biur podróży, hoteli, Poleskiego Parku Narodowego i portalu Nocowanie.pl. reprezentowanymi przez Andrzeja Kudlickiego, Roberta Mazura, Andrzeja Różyckiego, Marka Skowrona, Joannę Puchałka.

Na wstępie spotkania dla wyróżnionych osób w działalności turystycznej wręczono medale Za  Zasługi w Turystyce.
W kolejnych wystąpieniach prelegenci przedstawili m. in.:
Charakterystykę wydatków w turystyce i planowane działania przez MSiT. POT skupił się na metodyce promocji w tym konieczności jej cyfryzacji i przykładach zorganizowanych kampanii. LROT przedstawił  zauważony, lecz nie zawsze wykorzystany potencjał wielu regionów województwa, oraz zasugerował kierunek zmian polegający m. in. na współpracy podmiotów i samorządów. W kolejnym wystąpieniu przedstawiono konieczność zmian w  komunikacji marketingowej skierowanej do kobiet. Szanse na rozwój turystyki wiejskiej przedstawiono w prelekcji "Slow life - slow food - slow travel" dotyczącej trendy zachowań konsumenckich, wynikających z negatywnego wpływu zmian w środowisku naturalnym i cywilizacyjnym człowieka. Pod koniec forum przytoczono  wiele danych statystycznych, dotyczących ruchu turystycznego w województwie lubelskim. Zauważono wzrost ruchu w wielu centrach w tym w Lublinie jednak stwierdzono, że na 16 województw w kraju województwo lubelskie zajmuje 12 miejsce. W przedostatnim punkcie forum przedstawiono możliwości rozwoju carawaningu. Jak wynika z danych pod tym kątem województwo lubelskie jest na początku drogi, a na mapie Zamojszczyzny znajduje się jeden certyfikowany kamping dla camperów w Zamościu. Na koniec forum odbył się panel dyskusyjny na temat współpracy i sieciowości w turystyce. Przedstawiono w nim dobre przykłady, podkreślono wzrost zacieśniających się relacji pomiędzy przedsiębiorstwami turystycznymi, ale zauważono też wielkie pokłady niewykorzystanych możliwości.

W załączeniu WYBRANE SLAJDY przedstawiające rozwinięcie niektórych tematów i parę danych statystycznych.

I Lubelskie Forum Turystyki było potrzebne i zostało pozytywnie ocenione. Prelegenci przedstawili  stan obecny, pokazali błędy, ale też wskazywali kierunek potrzebnych zmian.

Wydaje się, że warto takie spotkania organizować w regionach.