Inwestycje w Gminie Susiec do półrocza 2017 r.

Inwestycje w Gminie Susiec w I półroczu 2017 r.

 

W celu zobrazowania inwestycji jakie Gmina Susiec zrealizowała do połowy 2017 roku oraz zdań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji załączam poniżej ich wykaz wraz ze zdjęciami.

[GALERIA ZDJĘĆ] fot. K. Łagowski 

 1. Remont chodnika w Wólce Łosinieckiej, powierzchnia 160 m2, termin realizacji kwiecień 2017 r., wartość zadania 13 730, zł
 2. Przebudowa drogi gminnej do Rybnicy, rodzaj nawierzchni - kostka brukowa, długość - 410 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość - 349 795 zł
 3. Budowa drogi gminnej od Łasoch w kierunku Kunek, rodzaj nawierzchni – asfalt, długość -  400 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość zadania 347 032 zł
 4. Modernizacja drogi w Ciotuszy Nowej, rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 630 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość zadania 230 274 zł
 5. Przebudowa drogi w Łuszczaczu do Szkoły, rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 485 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość zadania 143 783 zł
 6. Budowa drogi w Łuszczaczu (na Zgórze), rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 210 mb, termin realizacji V-VI 2017 r., wartość zadania 111 719 zł
 7. Remont parkingu w Ciotuszy Nowej, powierzchnia 170 m2, termin realizacji maj 2017 r., wartość zadania 28 500 zł
 8. Budowa wodociągu od Kunek do Łasoch, długość - 950 mb, termin realizacji III-VI 2017 r. wartość – 77 000 zł
 9. Remont i modernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Susiec II: remont budynku i modernizacja sali głównej oraz zaplecza kuchennego, budowa podjazdu i chodnika, termin realizacji IV-VII 2017 r., finansowanie  z budżetu gminy i z Funduszu Sołectwa Susiec, wartość zadania 39 267,63 zł
 10. Remont parkingu w Grabowicy, powierzchnia 220 m2, termin realizacji lipiec 2017 r., wartość zadania 23 091 zł
 11. „Adaptacja i modernizacja budynku w celu utworzenia przedszkola w Gminie Susiec” Inwestycja obejmuje: remont budynku w tym kotłowni, remont łazienek i sal przedszkolnych, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, doposażenie pomieszczeń w meble i pomoce dydaktyczne, termin realizacji 01.03.2017-31.10.2017, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego Działanie 13.5 Infrastruktura Przedszkolna w wysokości 85%. Całkowita wartość zadania dofinansowanego 459 963, wartość prac adaptacyjno - modernizacyjnych  całego  budynku 753 133 zł.
 12. Modernizacja stadionu w Suścu -"Przebudowa dwóch boisk piłkarskich (w tym treningowego) i boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Susiec”. Zakres modernizacji: boisko do piłki nożnej: pełnowymiarowe trawiaste, pełnowymiarowe sztuczne i kort tenisowy, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, parkingi, siłownia wewnętrzna, termin realizacji    01.01.2017-31.12.2017 r., dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki Program modernizacji infrastruktury sportowej 2016 w wysokości 43%. Wartość zadania dofinansowywanego 3 387 852 zł,  wartość całego zadania 4 05 5090 zł.
 13. Przebudowa drogi w Wólce Łosinieckiej (Kolonia Świdy) rodzaj nawierzchni – asfalt, długość - 700 mb, termin realizacji VII – VIII 2017 r. Przewiduje się położenie dodatkowej nawierzchni asfaltowej od drogi powiatowej do połączenia z wyremontowaną drogą, o długości - 300 mb.


W trakcie przygotowywania są inwestycje:

 1. przebudowa drogi Wólka Łosiniecka - Łosiniec
 2. przebudowa drogi  Łosiniec (do cmentarza)
 3. przebudowę drogi Łuszczacz-Róża


W poprzednim wpisie przekazałem też informację o:

 1. podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  na: modernizację oczyszczalni w Suścu i budowę wodociągu i kanalizacji we wsi Rybnica.
 2. oraz o zakwalifikowaniu do wsparcia z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki  budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkól w Majdanie Sopockim Pierwszym.


W ostatnich dniach otrzymaliśmy dobrą wiadomość. Projekt termomodernizacji budynków: szkoły w Grabowicy i w Łosińcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu oraz Urzędu Gminy Susiec przeszedł  I etap - ocenę  formalną.
Mam nadzieję że uda nam przebrnąć II etap i zrealizować kolejne zadanie.
Pozdrawiam

Wójt Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki