Kulig w Suścu

organizowany w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze  pn. Cztery Pory Roku na Roztoczu”

Termin – 10 gudnia 2019 r.
Miejsce zbiórki – Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, godz. 13:00.

W programie:

  • Wyjazd sańmi lub wozami z zaprzęgiem konnym w przypadku braku śniegu,
  • prelekcja przewodnika - przedstawiciela Nadleśnictwa Józefów na temat negatywnego wpływu wielu działań człowieka, w tym transportu samochodowego i ogrzewania węglem kamiennym na środowisko naturalne i klimat, oraz możliwości zapobiegania.
  • ognisko w lesie,
  • posiłek,
  • podsumowanie kuligu oraz wręczenie dyplomów i okazjonalnych pamiątek.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w kuligu pod opieką rodzica lub opiekuna.
Zgłoszenia należy składać pod nr tel. 846654410, 730 006 221.
Przy zapisie liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku złej pogody.

Zadanie pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze -pn. Cztery pory roku na Roztoczu” realizowane jest przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Grabowica w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADDER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120,  dofinansowanegoza pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.