Szkolenie pt. „KWATERODAWCA TO TEŻ PRZEDSIĘBIORCA”

„KWATERODAWCA TO TEŻ PRZEDSIĘBIORCA” - pod takim tytułem odbędzie się szkolenie dla właścicieli obiektów prowadzących działalność agroturystyczną/turystyczną.
Szkolenie odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu, o godz. 12:00.
Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie: Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu, Stowarzyszenia Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec, Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego.
Ilość miejsc ograniczona.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Dostosowanie oferty turystyki wiejskiej do nowych przepisów o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
II. Nowe możliwości w zakresie wzbogacenia oferty o sprzedaż bezpośrednią przetworzonych artykułów rolnych.
III. Ułatwienia w łączeniu działalności rolniczej i pozarolniczej wynikające z wdrożenia nowego Prawa przedsiębiorców.
IV. Przepisy podatkowe obowiązujące w turystyce wiejskiej.
V. Aspekty sanitarne działalności turystycznej na wsi.

Do dnia 10 maja można zgłaszać inne problemy związane z w/w działalnością.
Zapisy na szkolenie oraz zgłaszanie dodatkowych tematów można dokonać pod nr tel. 531-475-652 lub e-mail: stowarzyszenie@susiec.com.pl.

Szkolenie prowadzi Jerzy Raciborski, Zakład Prawa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.