Uroczystośc Patriotyczno-Religijna w Łosińcu z okazji 78 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Tomaszowem Lub.

W dniu 17 września 2017 r. na Cmentarzu Wojennym w Łosińcu, odbyła się Uroczystość Patriotyczno-Religijna z okazji 78 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej i Bitwy pod Tomaszowem Lub.

[FOTOGALERIA]  fot. J. Kowalczuk

Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Susiec, ks. kanonik Zenon Góra Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej w Łosińcu, Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Suścu, Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Łosińcu.

Uczestnicy uroczystości zebrali się na parkingu przy kościele w Łosińcu, skąd
w asyście Orkiestry Dętej z Łosińca pod batutą Janusza Kiecany i pocztów sztandarowych przemaszerowali na cmentarz Wojenny w Łosińcu.

Po przybyciu na miejsce odegrano Hymn Państwowy.

Otwarcia uroczystości dokonał Zbigniew Naklicki Wójt Gminy Susiec. Przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności zaproszonych gości w osobach:

 • Tadeusza Suskiego - Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza Gminy Susiec
 • Leszka Ważnego - Przewodniczącego Rady Gminy Susiec wraz z radnymi i sołtysami
 • ppłk. Jacka Kozaka - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej
 • Waldemara Bocheńskiego - Prezesa Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych wraz z przyjaciółmi, uczestnikami rajdu rowerowego szlakiem bojowym I pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy razem przemierzają szlak ppłk. Wójcika
 • dr Adama Kornata - Zastępcę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
 • Adama Skibę reprezentującego Nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów
 • Stanisława Mandziuka reperentującego Nadleśniczego  Nadleśnictwa Tomaszów Lub.
 • Mariusza Grada – Prezesa Zarządu Dworców Lubelskich, Posła na Sejm RP minionej kadencji
 • Edwarda Trześniowskiego - Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Suścu
 • Anny Rosikoń-Wierbol - prawnuczki, pierwszej Kierowniczki Szkoły Podstawowej w Łosińcu
 • Joannę Kowalczuk - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu
 • kpt. Szczepana Łasochę - reprezentującego Komendanta PSP Tomaszów Lub.
 • Wiesławę Hałasa - Dyrektora Banku Spółdzielczego w Suścu
 • Jana Skrobana - Prezesa Oddziału ZNP w Suścu wraz z dyrektorami szkół publicznych i niepublicznych
 • Prezesów Jednostek OSP z terenu Gminy

Powitał również poczty sztandarowe:

 • Delegację ze Sztandarem Fundacji im. Grupy Operacyjnej  Śląsk 1939
 • Poczet Sztandarowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Suścu
 • Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu
 • Poczet Sztandarowy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Majdanie Sopockim Pierwszym
 • Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Armii Kraków w Łosińcu
 • Poczet Sztandarowy Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Susiec

 Szczególnie serdecznie przywitał kombatantów, mieszkańców gminy i okolic oraz harcerzy i młodzież szkolną, której podziękował za wystawioną wartę oraz sprzątanie i dbanie o cmentarz.

W dalszej części wystąpienia przedstawił krótka historię walk pod Łosińcem i Tomaszowem Lub.

W kolejnym punkcie uroczystości ppłk. Jacek Kozak, Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej, przedstawił rys historyczny walk wrześniowych z 1939 r.

Po wystąpieniu dokonano poświęcenia ufundowanej przez niego pamiątkowej tablicy z napisem:

„Żołnierzom I Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem ppłk. Wojciecha Stanisława Wójcika, którzy 20 września 1939r. w krwawej Bitwie pod Łosińcem walczyli z niemieckim najeźdźcą w obronie Ojczyzny i niepodległość Polski.
Cześć ich pamięci. Chwała bohaterom”

Po ceremonii harcerze przedstawili cześć artystyczną.

Następnie ks. kanonik Zenon Góra odprawił Mszę Św. poświęconą poległym żołnierzom.

Po zakończeniu Mszy przybyłe delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem.

Na tym uroczystość zakończono.