„Promocja Gminy Susiec – folder i mapa”

Stowarzyszenie Bądźmy Razem w Grabowicy zrealizowało zadanie pn. „Promocja Gminy Susiec – folder i mapa” mające na celu koordynowanie i poprawę promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych obszaru LGD współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany został za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w Tomaszowie Lubelskim”.

W ramach projektu wydano 3650 informatorów i 7300 map o gminie Susiec. Mapy zostaną rozdysponowane  do punktów informacji turystycznej, siedzib okolicznych gmin, szkół, do domów kultury, które z kolei będą je bezpłatnie  oferować odwiedzającym ich turystom, oraz mieszkańcom regionu na festynach, targach oraz różnego rodzaju imprezach plenerowych.

Na zdjęciach  przedstawione są wydane mapy i foldery.

Informator turystyczny zawierający: trasy rowerowe, piesze wycieczki, mapę  gminy i  jej atrakcje, oraz wykaz obiektów noclegowych, praktyczne informacje i ważne wydarzenia przedstawiony jest w postaci pliku pdf do pobrania pod linkiem Wydawnictwa.

Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy na Roztocze do Gminy Susiec - jednej z najbardziej zielonych miejsc w Polsce.