Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów oraz Wójt Gminy Susiec zapraszają na Otwarcie Ścieżki Edukacyjno-Przyrodniczo-Spacerowej im. Jana Miklaszewskiego i wszystkich leśników, którzy przyczynili się do odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Polskę.

Otwarcie nastąpi na terenie zagajnika k. Urzędu Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, w dniu 18 października 2019 r., o godz. 11:00.

Program i atrakcje towarzyszące:
11:00 - Msza św. w Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Suścu,
12:00 - Posadzenie  Dębu Niepodległości,  pobłogosławionego przez Papieża Franciszka z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości  oraz  nasadzenie w alejkach okolicznościowych dębów  przez uczniów szkół z gminy Susiec,
12:30 - Otwarcie „Ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-spacerowej  im. Jana Miklaszewskiego i  wszystkich  leśników,  którzy  przyczynili  się  do  odzyskania  i  utrwalenia niepodległości przez Polskę”.

Ścieżka edukacyjno-przyrodniczo-spacerowa wraz z drewnianą kładką została zrealizowana przez "Stowarzyszenie Nasza Gmina Susiec" z projektu dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.

Umowa nr   7/7/2018/g z dnia 24 maja 2019 r.
Wartość projektu:  47 998,23 zł.
Kwota dofinansowania: 47 998,00 zł.