Plecak dla pierwszoklasisty.

Szanowni rodzice uczniów klasy pierwszej

Za niespełna dwa miesiące rozpocznie się Nowy Rok Szkolny2017/2018. Dla dzieci z przedszkola , które w ciągu jednego dnia poprzez pasowanie staną się uczniami jest to wielkie przeżycie. W nowych klasach, często z nowymi wychowawcami, a bywa że w innej szkole czeka ich wiele wyzwań. By chociaż w niewielkim stopniu pomóc im w adaptacji w nowych warunkach, podobnie jak w latach poprzednich PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski wraz z Wójtem Gminy Susiec pragną zaoferować pomoc w postaci zakupu szkolnych plecaków.

PGE Dystrybucja S.A. jako firma, z którą współpracuje większość naszych zakładów pracy i gospodarstw domowych, chciałaby współuczestniczyć w procesie wychowania młodzieży. Mamy nadzieję że ta symboliczna pomoc, przy dużych kosztach wyprawki szkolnej spotka się z Państwa przychylnością.

Plecaki otrzymają wszystkie dzieci z gminy Susiec, bez względu na fakt, czy uczęszczają one do szkoły, których organem prowadzącym jest samorząd gminy czy stowarzyszenie.

Władze szkół prosimy o przygotowanie listy dzieci i przekazanie powyższej wiadomości rodzicom a rodziców o wyrażenie zgody w dowolnej formie do wybranej szkoły na przyjęcie plecaka.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski wraz z Wójtem Gminy Susiec życzą miłego wypoczynku na wakacjach i do zobaczenia na inauguracji Nowego Roku Szkolnego 2017/2018.

Wójt Gmin y Susiec
Zbigniew Naklicki