Zadanie pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze -pn. Cztery pory roku na Roztoczu” zostało realizowane przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Grabowica w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADDER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120,  dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Projekt obejmował 6 imprez ekologicznych.
Imprezy odbywały się w ciągu całego 2019 roku, stąd nazwa Cztery pory roku na Roztoczu.
Wzięło w nich udział 300 osób z różnych grup wiekowych.
Uczestnicy wysłuchali wielu pogadanek dotyczących ochrony środowiska naturalnego prowadzonych przez delegowane osoby z Nadleśnictwa Józefów.
Wydaje się że oprócz wiedzy na temat zagrożeń środowiska naturalnego i ciekawych wycieczek, rajdów uczestnicy skorzystali dużo więcej. Nauczyli się słuchać, rozmawiać ze sobą i poczuć więź z miejscami, które oglądali.
Mamy nadzieję, że wielu uczestników trochę inaczej, z troską spojrzy na ten otaczający nas świat.

Poniżej na pamiątkę galerie z kolejno zorganizowanych imprez:
1. Bieg narciarski
2. Rajd Pieszy
3. Spływ kajakowy
4. Rajd Rowerowy
5. Grzybobranie z warsztatami kulinarnymi
6. Kulig (ze względu na brak śniegu wycieczka wozami)