Rajd Pieszy

organizowany w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - pn. Cztery Pory Roku na Roztoczu”

•    Termin – 18 lipca 2019 r. godz. 9:00
•    Miejsce zbiórki - k. Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu
•    W programie:
o    Przemarsz trasą ”Dokoła Gminy Susiec”
o    Prelekcja przewodnika - przedstawiciela Nadleśnictwa Józefów na temat ochrony środowiska na obszarach leśnych Roztocza.
•    Uczestnikom zapewnia się: ubezpieczenie, opiekę medyczną, posiłek, napoje.
•    Zgłoszenia należy składać na tel. 84 6654410, 730 006 221.
Ilość miejsc ograniczona.
•    Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu w przypadku
złej pogody.

Zadanie pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - np. Cztery pory roku na Roztoczu” realizowane przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Grabowica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120  dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”

Rajd Pieszy 
 
organizowany w ramach projektu grantowego
pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - pn. Cztery Pory Roku na Roztoczu”

 

 

 

·      Termin – 18 lipca 2019 r. godz. 9:00
·      Miejsce zbiórki - k. Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu

·      W programie:

o  Przemarsz trasą ”Dokoła Gminy Susiec”

o  Prelekcja przewodnika - przedstawiciela Nadleśnictwa Józefów na temat ochrony środowiska na obszarach leśnych Roztocza.

·      Uczestnikom zapewnia się: ubezpieczenie, opiekę medyczną, posiłek, napoje.

·      Zgłoszenia należy składać na tel. 84 6654410,730 006 221.
Ilość miejsc ograniczona.

·      Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu w przypadku
złej pogody.

  

 

 

 

Zadanie pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - np. Cztery pory roku na Roztoczu” realizowane przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Grabowica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120  dofinansowanego
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”