Rajd Rowerowy organizowany w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - pn. Cztery Pory Roku na Roztoczu”

Rajd Rowerowy

organizowany w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - pn. Cztery Pory Roku na Roztoczu”

 • Termin – 23 sierpnia 2019 r.
 • Miejsce zbiórki – Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, godz. 11:00.


W programie:

 • sprawdzenie stanu rowerów i dostosowanie ich do poszczególnych uczestników godz. 11:00 - 11:45,
 • prezentacja aplikacji umożliwiającej przemieszczanie się wybraną trasą przy wykorzystaniu pobranego śladu GPS,
 • wyjazd o godzin 12:00 na trasę: Susiec, kamieniołom Nowiny, Czartowe Pole, kamieniołom i wieża widokowa w Józefowie, Fryszarka, Borowe Młyny, Susiec,
 • prelekcja przewodnika - przedstawiciela Nadleśnictwa Józefów podczas odpoczynku w Borowych Młynach, na temat ochrony przyrody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie się w lesie grup zorganizowanych.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem.
 • Uczestnikom zapewnia się: rowery, asekurację, ubezpieczenie, opiekę medyczną, posiłek, napoje, mobilny serwis rowerowy.
 • Uczestnicy winni posiadać stosowny ubiór i zaopatrzyć się w płaszcz p. deszczowy.
 • Zgłoszenia należy składać pod nr tel. 531 475 652,  84  665 44 10, 730 006 221, do dnia 22.08.2019 r. Ilość miejsc ograniczona.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu w przypadku złej pogody.


Zadanie pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - pn. Cztery pory roku na Roztoczu” realizowane jest przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Grabowica w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADDER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120,  dofinansowanego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.