Ścieżka edukacyjno-przyrodniczo-spacerowa w Suścu

 „Stowarzyszenie Nasza Gmina Susiec” informuje, że realizuje projekt pn.

 „Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-spacerowej wraz z drewnianą kładką”

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez budowę nowego obiektu infrastruktury turystycznej - ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-spacerowej wraz z drewniana kładką w m. Susiec.

Umowa nr   7/7/2018/g z dnia 24 maja 2019 r.

Termin realizacji projektu:  do 31.12.2019 r.

Wartość projektu:  47 998,23 zł.

Kwota dofinansowania: 47 998,00 zł.