Spływ Kajakowy po rzece Tanew na trasie od Paar do parkingu w Rebizantach.

Spływ Kajakowy po rzece Tanew na trasie od Paar do parkingu w Rebizantach

organizowany w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - pn. Cztery Pory Roku na Roztoczu
Termin – 11 lipca 2019 r.,  godz. 9:00.
Miejsce zbiórki – Gminny Ośrodek Kultury w Suścu.
Udział dzieci i młodzieży szkolnej, tylko pod opieką osoby pełnoletniej.

W programie:

  • Dojazd do parkingu w Hucie Szumy środkami transportu organizatora,
  • prelekcja na temat ochrony wód śródlądowych oraz zasad zachowania się w rezerwatach,
  • instruktarz dot. bezpiecznego zachowania się na wodzie,
  • spływ kajakiem, 
  • powrót ścieżką spacerową (zieloną) do GOK w Suścu.

Uczestnikom zapewnia się: komplet sprzętu (kajaki 2-osobowe, wiosła, kapoki), asekurację, ubezpieczenie, opiekę medyczną, posiłek, napoje.
Zgłoszenia należy składać pod nr tel. 84 6654410, 730 006 221, 531 475 652.
Ilość miejsc ograniczona.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania spływu w przypadku złej pogody.

Zadanie pt. „Organizacja imprez ekologicznych, promujących Roztocze - pn. Cztery pory roku na Roztoczu” realizowane przez Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Grabowica w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120,  dofinansowanegoza pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.