11 listopada 2017 r. w Suścu odbyły się obchody Święta Niepodległości Polski.

11 listopada 2017 r. w Suścu odbyły się obchody Święta Niepodległości Polski. Gminna uroczystość Rozpoczęła się mszą św., w której udział wzięli:
przedstawiciele samorządu, strażacy. , poczty sztandarowe kombatantów i szkół, przedstawiciele policji, nadleśnictw, harcerze, młodzież, i licznie zgromadzeni mieszkańcy.

 

[FOTOGALERIA] fot. K Łagowski

 
„Wspaniałe mamy Święto. Jest tak piękne, że niejedna katedra może nam pozazdrościć; a nie jedną widziałem” to słowa które padły z ust celebrującego mszę księdza Andrzeja Niedużaka. W swym kazaniu podkreślił znaczenie patriotyzmu. Stwierdził, że dzisiaj patriotyzm to nie walka, to nie cierpienie i śmieć, ale godna postawa i praca na rzecz dobra Ojczyzny.
Po mszy odbył się uroczysty przemarsz spod kościoła pod Gminny Ośrodek Kultury.
Na miejscu, pod Pomnikiem upamiętniającym żołnierzy i ludność cywilną, którzy polegli w walce za wolność Ojczyzny odśpiewano Hymn Państwowy i złożono wieńce. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze 10. DH Traperski Krąg.
Po złożeniu wieńców zgromadzeni udali się do GOK w Suścu na część artystyczną.
Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy Susiec. Podziękował zgromadzonym za liczne przybycie i powitał imiennie zaproszonych gości. W swym wystąpieniu podkreślił wagę Święta Państwowego jakim jest Dzień Niepodległości Polski i znaczenie symboli jakimi są: hymn, flaga i godło Polski. Zauważył, że w czasach różnego pojmowania patriotyzmu, podczas Świąt Narodowych coraz więcej mieszkańców gminy zawiesza biało czerwone flagi. Stwierdził, że cieszy się z jedności w gminie i jawnego okazywania Polskości. Wyraził podziw dla poległych w obronie Ojczyzny oraz podziękowanie za odzyskanie niepodległości i wpojenie kolejnym pokoleniom wiary, że można być wolnym i godnie żyć.
Po wystąpieniu wójta część artystyczna rozpoczęła Orkiestra Dęta w Łosińcu pod batutą Janusza Kiecany - Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suścu.
W kolejnym punkcie patriotyczne przedstawienie, z wątkami historii długiego okresu odzyskiwania niepodległości przedstawili uczniowi z Gimnazjum Publicznego w Suścu pod opieką na-li Urszuli Bartoszek i Mariusza Fanfary. Przebieg i wartość artystyczną przedstawienia oddają załączone fotografie, ale uczuć jakie artyści wzbudzili trudno jest pokazać, je się czuło.
Po przedstawieniu wystąpiła Szkolna Orkiestra Dęta w Zespole Szkół Publicznych w Suścu, która odegrała pieśni patriotyczne.
Na zakończenie programu artystycznego wystąpiły Zespoły Śpiewacze „Szumy” z Suśca i „Zagórzanki” z Łuszczacza.
Artystom za piękny program słowno-muzyczny, oraz gościom i wszystkim zebranym za przybycie podziękowała gospodarz uroczystości Pani Joanna Kowalczuk - Dyrektor GOK w Suścu. Uroczystość zakończono gorącą grochówką.