Długość trasy – 35 km. Nawierzchnia: asfalt – 19 km, szuter – 6 km, droga gruntowa – 7,5 km, droga piaszczysta – 2,5 km. Stopień trudności – trasa bardzo trudna, wymaga pokonania wielu wzniesień i ma kilka odcinków o gruntowej i piaszczystej nawierzchni. Zalecany typ roweru – wyłącznie górski. Na trasie można zobaczyć kolejno: wieżę widokową, najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – Wapielnię (386,5 m n.p.m.), pomnik partyzantów w Róży, kapliczkę z figurą św. Stanisława z początku XX w. w Ciotuszy Nowej, zalew w Majdanie Sopockim, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.
0,0 km – ze stacji PKP Susiec wyruszamy na zachód.
1,3 km – na wysokości szkoły skręcamy w prawo, następnie przez tory kolejowe i koło wieży widokowej jedziemy do Grabowicy .
4,6 km – na skrzyżowaniu w Grabowicy skręcamy w prawo, a na drugim rozwidleniu we wsi Kunki (koło budynku szkoły) w lewo. Po przecięciu drogi wojewódzkiej k. cmentarza wojennego jedziemy do Ulowa.
11,6 km – za domostwami na szczycie wzniesienia skręcamy w lewo i odtąd poruszamy się niebieskim szlakiem pieszym. Na odcinku 2 km prowadzącym przez pola i las musimy się liczyć z możliwością prowadzenia roweru. W lesie szlak często zmienia kierunek, po czym w bukowym lesie okala wzniesienie Wapielnię i wspina się pod górę. Na szczycie znajdują się ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, strome wyrobiska – pozostałość po wydobyciu wapienia.
13,8 km – Nasza trasa nie wiedzie jednak na szczyt, a u podnóża wychodzi na kraj lasu, gdzie umiejscowiony jest deszczochron z ławami. Stąd udajemy się szutrową drogą ku widocznej na horyzoncie wsi Łuszczacz.
16,7 km – na północnym krańcu Łuszczacza skręcamy w lewo, do wsi Róża, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej. Jedziemy niebieskim szlakiem rowerowym do lasu. Jest to bardzo trudny, piaszczysty odcinek drogi, długości 1,5 km.
20,3 km – szlak niespodziewanie skręca z leśnej drogi w lewo i kieruje się przez pola na południowy wschód. Jedziemy po gruntowej drodze, oglądając piękne wyżynne krajobrazy. Po 1 km wjeżdżamy na szutrową drogę, która zaprowadzi nas do Ciotuszy Nowej.

23,0 km – Ciotusza Nowa, tu przecinamy drogę wojewódzką i jedziemy na wprost k. kościoła w kierunku wzniesienia. Wspinamy się szosą pod górę, by po 300 m, odbić w prawo, w gruntową, polną drogę prowadzącą na szczyt wzniesienia, a następnie w dół do lasu. Ten krótki odcinek gruntowej drogi po deszczu staje się błotnisty. Podążamy gruntową drogą, obok przysiółka Kędrawka, wzdłuż głęboko wciętej doliny Sopotu. Dalej po betonowych płytach jedziemy do Majdanu Sopockiego Pierwszego.
(Uwaga! niebieski szlak rowerowy z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sopockiego Pierwszego w ostatnim czasie zmienił swój bieg. Można więc alternatywnie przybyć ten odcinek inną drogą, kierując się jego znakami).
26,5 km – na pierwszym skrzyżowaniu w Majdanie Sopockim Pierwszym pozostawiamy niebieski szlak rowerowy skręcający nad zalew i jedziemy prosto do drugiego skrzyżowania.
W tym miejscu zobaczymy czerwone znaki Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. Jedziemy tym szlakiem na wprost (nie w prawo do Nowin). Po około 500 m kończy się wieś, następnie przecinamy tory kolejowe i docieramy do wsi Oseredek. Stąd udajemy się na wschód do Suśca.
35,0 km – stacja PKP w Suścu