Dawna cerkiew greckokatolicka z 1685r. (wg. innych danych z 1697 lub 1600r.). Obecnie kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja Biskupa.

Cerkiew w Hrebennem – dawna cerkiew greckokatolicka z 1685r. (wg. innych danych z 1697 lub 1600r.). Obecnie kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja Biskupa. Jest to budowla drewniana z ośmiobocznymi kopułami zwieńczonymi latarniami. Wewnątrz zachowały się fragmenty  ikonostasu i polichromii z XVII – XVIII w. Od 1995r. co czwarte nabożeństwo odprawiane jest w obrządku wschodnim