Dawna cerkiew pounicka, ufundowana przez ordynatów zamojskich w 1793 r. Od 1919 r. pełni funkcje kościoła rzymsko-katolickiego.

Kościół p.w. Opieki Św. Józefa i Św. Michała Archanioła w Łosińcu – jest to dawna cerkiew pounicka, ufundowana przez ordynatów zamojskich w 1793 r. Od 1919 r. pełni funkcje kościoła rzymsko-katolickiego. Jest to świątynia bezkopułowa o planie dwudzielnymz małym przedsionkiem. Budynek o konstrukcji wieńcowej, zewnątrz oszalowanej z listwowaniem i arkadowaniem. Składa się z dużej prostokątnej nawy, otwartej na trójboczne, zamkniętej prezbiterium. Po obu stronach znajdują się zachrystie, jedna z przedsionkiem. Ołtarz główny jest późnobarokowy, pochodzi z XVIII w. Znajdują się w nim rzeźby św. Piotra i Pawła oraz dwa anioły w szczycie. W ołtarzu umieszczona jest ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodząca prawdopodobnie  z I połowy XVIII w. Ołtarze boczne poświęcone są św. Józefowi i św. Michałowi Archaniołowi. W kościele znajduje się klasycystyczna monstrancja z I połowy XIX w., hostiarka z cyny z przełomu XVIII w. oraz zabytkowe kielichy mszalne.
 
Łosiniec Łosiniec Łosiniec
 
 
Dzwonnica z I połowy XVIII w. w Łosińcu – drewniana o konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana z listwowaniem i arkadowaniem. Jest czworoboczna, o trzech wydzielonych zadaszeniem kondygnacjach. Dach dzwonnicy ma charakter namiotowy, pokryty jest gontem, zwieńczony krzyżem. Dzwon wiszący w dzwonnicy odlany był w Szczecinie w 1828r., poświęcony został w 1946r. Znajdują się tam również 3 ikony, prawdopodobnie z XVIII w.

ŁosiniecCmentarz wojskowy w Łosińcu – pochodzący z 1939 roku. Położony jest na zachodnim krańcu wsi przy drodze Łosiniec – Zawadki. Pochowani są na nim żołnierze Wojska Polskiego Armii „Kraków” Grupy Fortecznej Katowice, którzy polegli w dniach 18-20 września 1939r. w okolicach Łosińca i Zawadek. Znajdują się na nim 3 zbiorowe mogiły i jedna indywidualna. W środkowej części cmentarza stoi pomnik poświęcony poległym. Składa się on z dwóch płyt. Na jednej umieszczony jest stylizowany orzeł, poniżej Krzyż Virtuti Militari i liść dębowy, na drugiej jest płaskorzeźba żołnierza ze sztandarem. Obok pomnika ustawiona jest tabliczka z listą nazwisk 102 poległych żołnierzy oraz informacja o 108 żołnierzach nieznanych z nazwiska.