Dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki NMP. Wzniesiona w 1755r. z drewna sosnowego w konstrukcji zrębowej, trójdzielna, pomieszczenia są prostokątne.

Cerkiew w Woli Wielkiej – dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki NMP. Wzniesiona w 1755r. z drewna sosnowego w konstrukcji zrębowej, trójdzielna, pomieszczenia są prostokątne. Nawa przykryta jest kopułą, zwieńczona latarnią. Wewnątrz zachował się wystrój cerkwi z XVIII – XIX w. i początku XX w. Wystawił ją wójt wsi Bazylii Szcziry przy pomocy włościan. Obecnie świątynią opiekują się mieszkańcy wsi przy pomocy Fundacji Pro Academia Narolense.