Pochodzi z ok. 1740 roku. Ostatnim dziedzicem był baron Wattman. Pałac zbudowany jest na rzucie prostokąta, częściowo podpiwniczony, z tarasem wspartym na czterech słupach

Pałac w Rudzie Różanieckiej – pochodzi z ok. 1740 roku. Ostatnim dziedzicem był baron Wattman. Pałac zbudowany jest na rzucie prostokąta, częściowo podpiwniczony, z tarasem wspartym na czterech słupach.

Na frontowej fasadzie umieszczone są 2 tarcze herbowe. Park wokół pałacu aktualnie posiada nielicznie zachowany drzewostan.  Pałac znacznie został zniszczony w czasie I wojny światowej, obrabowały i podpaliły go wojska rosyjskie. Obecnie gruntownie odnowiony pałac jest własnością Domu Pomocy Społecznej.