"BŁUDKO" premiera filmu w Suścu

W dniu 19 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Suscu odbyła się premiera filmu "BŁUDKO" w reżyserii Janusza Hanasa

[FOTOGALERIA z PREMIERY] fot. K Łagowski

W dniu 19 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyła się premiera filmu "BŁUDKO" w reżyserii Janusza Hanasa.

Na wstępie Wójt Gminy Susiec powitał przybyłych gości w osobach:

 • Janusz Hanas - reżyser wraz małżonką
 • dr hab. Jacek Romanek - przedstawiciel IPN O/Lublin
 • Grzegorz Filipiak - operator filmowy
 • Artur Pawłowski - operator filmowy
 • prof. Katarzyna Zinczak z UMCS w Lublinie
 • Tadeusz Suski - Członek Zarządu Powiatu, Sekretarz Gminy Susiec
 • Leszek Ważny - Przewodniczący Rady Gminy Susiec wraz z radnymi
 • ppłk Bronisław Malec
 • Edward Trześniowski - Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Suścu wraz z członkami związku
 • ks. prałat Roman Marszalec
 • ks. dr. Krzysztof Śniosek
 • ks. dr Andrzej Niedużak
 • Anna Romanowicz – Łagowska - przedstawiciel Posła na Sejm RP Piotra Olszówki
 • dyrektorzy szkół Gminy Susiec wraz z nauczycielami
 • kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Susiec
 • młodzież szkolna w tym 10. DH Harcerski Krąg z Suśca i 29. DH Bursztynowy Szlak z Majdanu Sopockiego Pierwszego

oraz wszystkich zebranych.

W krótkim wystąpieniu podziękował reżyserowi za nakręcenie filmu z historii Gminy Susiec. Nawiązał do wydarzeń z II Wojny Światowej. Podziękował żołnierzom i kombatantom, którzy przyczynili się do istnienia wolnej Polski. Stwierdził, że o wolność należy walczyć i życzył w szczególności młodzieży, by nigdy nie zaznała tak ciężkich czasów.

Rys historyczny wydarzeń z okresu schyłku II Wojny Światowej na terenach Lubelszczyzny oraz zebrane informacje z IPN na temat budowy oraz istnienia „Obozu w Błudku” przedstawił dr hab. Jacek Romanek - przedstawiciel IPN O/Lublin. Przedstawił też relacje naocznego świadka tamtych wydarzeń ppłk Bronisława Malca ps. „Żegota”.

Po wstępnym słowie reżysera Janusza Hanasa wyemitowano po raz pierwszy nakręcony film.

Po projekcji filmy przedstawiono okoliczności i szczegóły dotyczące jego powstawania.

W końcowym wystąpieniu reżyser podziękował zebranym stwierdzając, że biorąc pod uwagę duże zainteresowanie i frekwencję, warto takie filmy tworzyć.

Wójt Gminy Susiec jeszcze raz podziękował reżyserowi i wszystkim zebranym za uczestnictwo w żywej lekcji historii.

Na pamiątkę premiery filmu w Suścu wykonano pamiątkowe zdjęcie z harcerzami.

Konsultując nazewnictwo miejsca usytuowania obozu z osobami biorącymi udział w produkcji filmu, uzyskaliśmy odpowiedź, że z uwagi na małą ilość dokumentów historycznych, najbardziej prawidłową nazwą miejsca jest nazwa „Błudko”. Nie można jednak stwierdzić, że inne istniejące nazwy umieszczone na pomnikach i obeliskach oraz literaturze, takie jak: Błotko, Błótko, Błudek są nieprawidłowe.

Ważne jest, że miejsce upamiętniające śmierć niewinnych Polaków powstało i jest przez miejscowość społeczna pielęgnowane.

Na tym spotkanie zakończono.